Підручники для школи
 

Заклад загальної середньої освіти № 66

 

Наша школа

Історична довідка:

школа заснована у 1953 році. Першим директором був: Кашель Степан Дем’янович. З 1986 року - директором школи став Удовіченко Володимир Васильович.

Життєве кредо колективу:

"Приймати! Допомогати! Навчати! Розуміти! Любити!"

Науково-методична проблема школи:

"Креативна освіта для розвитку особистості учня", яка конкретизована у роботі закладу як "Впровадження інформативно -комунікативних технологій у навчально-виховний процес та технологія контролю навчальних досягнень через зрізові контрольні роботи та психолого-педагогічні дослідження контингенту учнів"

Мета:

Створення  умов  для  розвитку  й  самореалізації  кожної  особистості,  формування  покоління,  здатного  навчатися  впродовж  життя;   розвивати  цінності  громадянського  суспільства; сприяння  розвитку  у  дітей  творчих  здібностей,  формування  навичок  самоосвіти  і  самореалізації  особистості,  шляхом  впровадження  новітніх  інформаційних  технологій.

Актуальнысть теми:

Школа як навчальний заклад сповідує філософію виховання поколіннь з новим способом мислення, високою духовністю, шляхетністю, інтелектом, крокує в цивілізований Європейський простір

Основні завдання закладу:

Вирішення науково-методичної проблеми "Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості", орієнтованої на особистість школяра, формування ключових компетенцій учнів на основі використання методів активного навчання і виховання, впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховний процес; виховання національної свідомості, збереження традицій українського народу, виховання здорового способу життя.

В школі працює творчий педагогічний колектив:

це 33 вчителя, з них
- вчитель-методист - 5,
- старший вчитель - 7,
- вища категорія - 18,
- спеціалістів - 5.
Педагогічний колектив закладу працює над розвитком інноваційної особистості в уоовах взаємодії школи, соціуму при гарантованості її інтелектуального, фізичного та морального здоро’я. Учителями школи відпрацьовуються методи продуктивного та інтерактивного навчання, 10 років в початковій школі працюють класи з програмою Д.Б. Ельконіна - В.В. Давидова, тільки за три останні роки узагальнено педагогічний досвід 6 учителів. Педагоги школи - активні учасники обласних, міських, районних науковометодичних конференцій.

В школі функціонують:

Спортивний зал, комп’ютерний клас, дві майстерні (по обробці деревени та обробці металу), бібліотека, актовий зал, кабінет обслуговуючої праці, історичний зал.